Network Menu

SWEA i korthet

SWEA i korthet

SWEA, Swedish Women’s Educational Association Inc. är en global ideel förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.

SWEA är både en träffpunkt och ett nätverk, med länkar över hela världen som gör livet utomlands lättare och ger stöd vid utflyttning och återkomst till Sverige.

SWEAs syfte är bland annat att förmedla personliga och proffessionella kontakter, samt etablera ett nätverk Sweor emellan över hela världen. SWEA stöder utbildning genom stipendier samt olika projekter med svensk anknytning.

SWEA har idag ca 7500 medlemmar i 73 lokalavdelningar i 33 länder.

swea_glob_no-bg