Network Menu

Medlemsansökan till SWEA Telemark

Bli medlem i SWEA Telemark

Vill du ha mer information eller bli medlem i vår avdelning?

Vi vill gärna höra ifrån dig!

För att kunna antas som medlem skall du:

  • vara svensk eller svensktalande
  • kvinna över 18 år
  • verka för SWEAs ändamål
  • vara bosatt i Telemark, Vestfold, Øst-Agder eller Vest-Agder

 

Medlemsavgift: 400 nok. För medlemmar under 25 år: 200 nok. Blir man medlem efter 1 september betalar man 200 nok.

 

 

Ansökan om medlemskap i SWEA Telemark

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering